Argraffu Digidol

CAEL DYFYNBRIS

Mae ein buddsoddiad yn y dechnoleg argraffu ddiweddaraf yn golygu bod modd inni gynnig gwasanaeth argraffu lliw sydd cystal os nad gwell nag argraffu offset lithograffig traddodiadol.

Cynlluniwyd ein cyfleuster argraffu digidol i gwrdd â’r angen am waith argraffu unigryw, graddfa fach. Mae ein buddsoddiad yn y dechnoleg argraffu digidol ddiweddaraf yn golygu bod modd inni gynnig gwasanaeth argraffu sydd cystal os nad gwell nag argraffu lithograffig traddodiadol.

Mae ein hoffer digidol yn cynnwys gweisg HP Indigo 5600 a 7800. Cynlluniwyd gweisg HP Indigo i gwrdd â’r terfynau amser a’r targedau ariannol mwyaf llym, yn ogystal â darparu argraffu digidol o’r ansawdd gorau sydd ar gael heddiw. Mae ansawdd o’r fath yn caniatáu inni argraffu deunydd gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau argraffu digidol a lithograffig, gan olygu bod eich gwaith argraffu bob amser yn cael ei gynhyrchu yn y dull mwyaf economaidd ymarferol.

Un o fuddiannau ychwanegol ein cyfleuster digidol yw bod modd personoli pob darn o waith argraffu. Gall cyffyrddiad personol ar ddeunydd marchnata sydd fel arall o natur generig gael effaith ryfeddol; yn ôl ymchwil diweddar gall targedu cyfryngu arwain at gyfraddau ymateb a chynnydd mewn gwerthiant o hyd at 30%.

I gyd-fynd â’n cyfleuster digidol mae gennym chwaer gwmni, sef Cambrian Digital. Gallwch nawr archeb gwaith argraffu trwy ein system archebu ar-lein Cambrian Digital.

CD_Branding_Landscape-01

Dyma beth all ein gweisg ei gyflawni:
  • Gall y Wasg Ddigidol HP Indigo 7800 argraffu hyd at 5.3 miliwn o dudalennau lliw bob mis
  • Mae prosesau awtomatig arloesol yn golygu bod llai o waith rhedeg y peiriannau, gan gyflymu’r broses argraffu
  • Mae’r Indigo hefyd yn rheoli lliw yn ddeallus trwy gyfrwng sbectroffotomedr mewnol