Argraffu Litho

CAEL DYFYNBRIS

Argraffu lithograffig yw gweithgaredd craidd ein busnes; mae ein harbenigedd ym maes argraffu lliw tudaleniad uchel , graddfa fach wedi dod â chydnabyddiaeth inni fel arweinwyr y farchnad o fewn nifer o sectorau.

Catalogau a Llyfrynnau

Mae’r cyfuniad o waith argraffu o ansawdd uchel a chyflymder yr argraffu’n golygu ein bod yn cael ein hystyried yn geffylau blaen o fewn y sector catalogau arwerthu, ac yn ddewis cyntaf i nifer o wneuthurwyr arbenigol.

Astudiaeth Achos »

Llyfrau a Chyfeirlyfrau

Fel arbenigwyr ym maes argraffu lliw, tudaleniad uchel, graddfa fach, mae Cambrian ar flaen y gad o ran argraffu deunydd addysgiadol ac academaidd o fewn y Deyrnas Unedig, a ni yw’r dewis cyntaf i nifer o gyhoeddwyr gwerslyfrau mwyaf blaenllaw’r byd.

Astudiaeth Achos »

Cylchgronau a Chyfnodolion

Mae ein gwasanaethau argraffu, gorffennu a dosbarthu cynhwysfawr yn dod ynghyd i gynnig y dull mwyaf addas a chost-effeithiol o dywys eich cyfnodolion yr holl ffordd o’r prawfddarllen i’r postio.

Astudiaeth Achos »

Mae ein gweisg, ein proflenni a’n platiau wedi’u graddnodi hyd safon argraffu lliw ISO12647, ac mae’r rhyng-gysylltedd rhwng y broses cyn-argraffu â’r ystafell argraffu’n golygu bod y pibau inc ar y gweisg yn cael eu gosod ymlaen llaw, ar sail data lliw, cyn bod dim un daflen yn cael ei hargraffu, sy’n golygu llai o lawer o wastraff.

Mae ein gwasg berffeithio KBA B1 deg lliw hefyd yn unigryw o ran ei chyflymder i baratoi taflenni ymarfer. Gall newid deg plât i greu adran lliw newydd mewn llai na munud, sy’n golygu ei bod yn llai costus ac yn fwy effeithlon o lawer nag offer hŷn. Yn wir, mae’r wasg hon, a borthir gan ddalennau, ymhlith y mwyaf datblygedig o’i bath yn y byd … yn wahanol iawn i’r wasg droedlath Golding & Co 1891 sydd i’w gweld yn ein derbynfa, ac mae’n cynrychioli’r cam diweddaraf o’n datblygiad ym maes argraffu lliw.

Mae Argraffu Litho yn rhan ganolog o’n proses gynhyrchu. Fodd bynnag, i gyd-fynd â hyn mae gennym Weisg Digidol ac amrywiaeth gynhwysfawr o offer gorffennu.

Perfformiad Penigamp

Mewn shifft 12 awr, gydag un gweithiwr gwasg ac un cynorthwyydd, cynhyrchodd y wasg hon gyfanswm o 47 o adrannau lliw 4/4 gyda golchiad llawn o wyth o unedau argraffu. Yn gyfan gwbl roedd yn cwmpasu; 47 o daflenni ymarfer, newid 376 o blatiau, 16,450 o ddelweddau lliw 4/4, 16,450 o daflenni wedi’u hargraffu bob ochr ar gyflymder o 14,800 o daflenni’r awr. Cliciwch yma i weld ein Rhestr Offer »