Cwrdd â’r Tîm

CAEL DYFYNBRIS

Mae ein pobl yn darparu’r doniau sy’n cyd-fynd â’n technoleg. Beth bynnag yw eich gofynion, mae tîm y Cambrian yma i wneud yn siŵr bod eich prosiect argraffu’n llwyddo i’r eithaf.

robertread

Robert Read
Cadeirydd

Robert yw’r bedwaredd genhedlaeth o’i deulu i arwain y busnes ac mae wir wedi mwynhau goruchwylio’r newidiadau mwyaf cyffrous, o fetel poeth i’r systemau cyfrifiadurol a ddefnyddir heddiw.

leeevans

Lee Evans
Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Bu Lee’n gweithio gydag Argraffwyr Cambrian ers 2009. Cyn hynny bu’n gweithio ym maes rheoli ansawdd a dulliau gwaith darbodus, ac mae ganddo 20 mlynedd o brofiad o weithgynhyrchu, yn y sector moduron yn bennaf.

chris

Chris Haines
Rheolwr Technegol

Mae gan Chris dros 25 mlynedd o brofiad ym maes cyn-argraffu, oherwydd dechreuodd weithio yn ystod dyddiau cyffrous metel poeth, gan symud ymlaen trwy’r dull pastio a chynllunio ffilm, at y technolegau CTP (Cyfrifiadur i Blât) a ddefnyddir heddiw.

richard

Richard Jones
Rheolwr Gwerthiant

Richard yw pennaeth y timau Gwerthu ac Amcangyfrif, ac mae ei hyder yn gweithio gyda rhifau a’i allu i ddatrys problemau yn ased yn y ddau faes.

owain

Owain Kenny
Gwerthwr

Ers i Owain ymuno â’r tîm gwerthu, mae ei frwdfrydedd diflino a’i natur ddi-ildio wedi sicrhau ei fod yn ffefryn gyda’i gydweithwyr yn ogystal â’i gleientiaid.

dai-noble

Dai Noble
Gwerthwr

Symudodd Dai i’r tîm gwerthu yn dilyn nifer o flynyddoedd yn yr adran gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae gan Dai gyfoeth o wybodaeth ym maes argraffu yn ogystal â sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid ardderchog.

Carl Thomas

Carl Thomas
Sales Executive

Mae Carl wedi bod gyda’r tîm ers mis Ionawr 2016. Y tu allan i waith, mae Carl yn caru pysgod trofannol.

glenn-furneaux

Glenn Furneaux
Uwch Amcangyfrif Ydd Agraffu

Ymunodd Glenn â’r cwmni yn 2007 ar ôl graddio ym maes Cyllid. Mae wedi helpu i wella amserau ymateb i ymholiadau newydd hyd lefel yr ydym yn falch iawn ohoni.

Laura Brown
Cynrychiolydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Yn ddiweddar ymunodd Laura a thim Gwasanaethau Cwsmeriaid ar ol sawl blwyddyn o brofiad yn gweithio mewn amgylchedd wyneb yn wyneb a chwsmeriaid.

mansel

Mansel Frampton
Cynrychiolydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae gan Mansel dros 30 mlynedd o brofiad yn y maes argraffu ac mae’n fedrus iawn mewn nifer o ddisgyblaethau.

victoria

Victoria Fisher
Cynrychiolydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Ymunodd Victoria â’r cwmni yn 2002 ar ôl bod yn uwch aelod o staff cwmni cyhoeddi mawr.