Ein cyfeiriad

Cambrian Printers Ltd
Llanbadarn Road
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3TN

Ffôn: 01970 627111
E-bost: sales@cambrian-printers.co.uk

Sut i Gysylltu

-

Perfformiad Penigamp

Mewn shifft 12 awr, gydag un gweithiwr gwasg ac un cynorthwyydd, cynhyrchodd y wasg hon gyfanswm o 47 o adrannau lliw 4/4 gyda golchiad llawn o wyth o unedau argraffu. Yn gyfan gwbl roedd yn cwmpasu; 47 o daflenni ymarfer, newid 376 o blatiau, 16,450 o ddelweddau lliw 4/4, 16,450 o daflenni wedi’u hargraffu bob ochr ar gyflymder o 14,800 o daflenni’r awr. Cliciwch yma i weld ein Rhestr Offer »