Dogfennau Defnyddiol

CAEL DYFYNBRIS

Gwyddom pa mor bwysig yw sicrhau bod eich gwaith argraffu’n cael ei gwblhau hyd y safonau uchaf. Y ffordd orau o sicrhau bod y cynnyrch gorffenedig o’r safon uchaf yw gweithio’n uniongyrchol gyda’n tîm cyn-argraffu. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am y prosesau, yna gall y canlynol fod o gymorth.