Ein Gwaith Ni

CAEL DYFYNBRIS

Rydym o’r farn mai pris, ansawdd, gwasanaeth a chyflymder yw’r allwedd i’n llwyddiant, ac rydym wrthi ‘n gyson yn datblygu ymhob un o’r meysydd hyn i wneud yn siŵr ein bod yn aros ar y blaen.

Rydym yn siarad â’n cwsmeriaid, gan ddod i’w hadnabod a chanfod beth yw eu hanghenion argraffu, ac yna’n gwneud ein gorau glas i fodloni’r anghenion hynny.

Gwyddom fod argraffu’n golygu mwy na dim ond inc ar bapur, ac rydym yn ymfalchïo yn ein hasedau, gan fuddsoddi yn y gweisg argraffu lithograffig a digidol diweddaraf, yn ogystal â defnyddio deunydd o’r ansawdd gorau.

Mae ein gweisg lithograffig KBA a Heidelberg yn cynnwys y dechnoleg newid platiau ddiweddaraf, sy’n caniatáu inni symud yn gyflym o un adran i’r nesaf. Po fwyaf o dudalennau a rhannau sydd yna i’r cynnyrch, y mwyaf effeithlon yw perfformiad ein gweisg.

Yn ogystal â’r gweisg lithograffig, mae gennym ddwy wasg argraffu HP Indigo, sef yr HP5600 a’r HP7800. Gyda’r rhain gallwn gynnig gwaith argraffu wedi’i bersonoli, ynghyd ag ansawdd diguro, waeth beth yw maint yr argraffiad.

Gallwn argraffu o ddogfennau PDF cyflawn a dderbyniwn gan ein cleientiaid yn barod i’w hargraffu, gan gynnig amryw o opsiynau prawfddarllen a rheolaeth benigamp ar liwiau, i roi tawelwch meddwl. Os ydych yn dymuno, gallwn ddarparu Argraffiadau Digidol am Ddim o’ch dogfennau PDF.

Mae’r holl waith gorffennu, y Rhwymo PUR, Rhwymo Perffaith, Pwytho Adrannau, Pwytho Cyfrwy a Lamineiddio’n cael ei gwblhau’n fewnol, ac ar ben hyn oll, mae gennym gyfleuster Rhwymo Cloriau ar y safle. Mae ein gwasanaethau postio’n cynnwys Chwistrell-argraffu (Inkjetting), Gosod Tabiau, a Pholylapio.

Mae ein Tystysgrifau ISO: ISO9001, ISO 14001 ac ISO27001 yn adlewyrchu’n hymrwymiad i brotocolau llym tra’n cwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid, rhoi gweithdrefnau rheoli amgylcheddol ar waith a sicrhau diogelwch gwybodaeth.

Gall Argraffwyr Cambrian gwrdd â’ch holl anghenion argraffu lliw dan yr un to, gyda chymorth y dechnoleg ddiweddaraf, a chan roi ystyriaeth i reolaeth ansawdd ac ecogyfeillgarwch.