Ers inni sefydlu fel cwmni bach yn ystod dyddiau metel poeth, ein nod bob amser fu darparu’n cwsmeriaid â gwaith argraffu o’r ansawdd gorau posib. Dros y 160 o flynyddoedd ers ein sefydlu, rydym yn hoffi meddwl ein bod wedi dysgu ambell i beth.

Mae gan Argraffwyr Cambrian hanes hir sy’n mynd yn ôl i 1860, pan ddechreuodd y busnes fel argraffwr a chyhoeddwr papur newydd Cymreig wythnosol, blaengar y Cambrian News.

Yn 1827, trosglwyddwyd yr awenau i deulu Read, ac mae Cambrian wedi ffynnu ers hynny, dan berchnogaeth pedair cenhedlaeth o deulu Read.

Dros amser, tyfodd yr elfen agraffu o’r busnes, ac erbyn yr 1950au, roedd wedi cymryd lle’r elfen papur newydd fel prif weithgaredd y busnes.

Yn 1994 symudodd Argraffwyr Cambrian i safle newydd, a dyna ble mae wedi aros hyd heddiw. Yn 1998, gwerthwyd adran papur newydd y busnes, a ganiataodd fuddsoddiad helaeth yn yr adran argraffu, sydd erbyn hyn wedi creu cryn enw i’r cwmni.

Rydym bob amser wedi cwrdd â heriau newydd drwy fuddsoddi yn y technolegau iawn ar yr adeg iawn:

  • Yn yr 1970au roeddem ymhlith yr argraffwyr cyntaf i fabwysiadu llungysodi ar ffilm
  • Roeddem ymhlith y cwmnïau cyntaf i groesawu Cyhoeddi Bwrdd Gwaith yn yr 1980au
  • Erbyn 1999 roeddem yn 90% PDF, ac yn arwain y diwydiant trwy osod un o’r dyfeisiau cyfrifiadur-i-blât cyntaf yn y wlad.
  • Roedd Cambrian ymhlith y cyntaf i fuddsoddi yn y dechnoleg argraffu ddigidol wrth iddi ddod yn dechnegol argraffu ymarferol – gosodwyd ein Gwasg Indigo HP gyntaf yn 2005.
  • Yn 2009 roedd ein penderfyniad i fuddsoddi yn y wasg ddiweddaraf, sef y KBA 1206 Rapida, yn nodweddiadol o’n hethos o gadw un cam ar y blaen.