Postio a Dosbarthu

CAEL DYFYNBRIS

Mae ein rhestr o gleientiaid mor amrywiol â’r deunydd rydym yn ei argraffu, ac mae’r gallu gennym i gwrdd â’u holl anghenion.

Dosbarthu

P’un ai’n lleol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol, boed yn barsel neu’n baled, bydd ein rhwydwaith o ddosbarthwyr a’n fflyd o gerbydau dosbarthu’n sicrhau bod eich archeb argraffu’n cyrraedd mewn pryd, lle bynnag y bo ei hangen.

Yn unol â’n polisïau ym mhob rhan arall o’r busnes, rydym bob amser yn cynnig yr opsiynau dosbarthu mwyaf effeithlon, cost-effeithiol ac ecogyfeillgar sydd ar gael.

Rydym yn cynnig gwasanaeth dosbarthu parseli a phaledi am brisiau hynod o gystadleuol, ac mae gwasanaeth dosbarthu dros nos, ar amser penodedig ac ar fore Sadwrn ar gael o fewn y Deyrnas Unedig.

Prosesu Data

Gydag unrhyw waith postio, data yw’r allwedd. Gall data gwych olygu bod cleientiaid yn cael mwy o ymateb, gwerth ychwanegol, mwy o gwsmeriaid sefydlog, a mwy o refeniw. Yma yn Cambrian, gallwn gynnig y pecyn llawn. Gan ddefnyddio meddalwedd prosesu data safonol y diwydiant, gallwn gynnig gwasanaethau megis Ffeil Cyfeiriadau Cod Post (PAF) dileu dyblygu (de-dupe), ataliadau, a glanhau data, i enwi ond ychydig. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth sortio llawn ar gyfer ein cwsmeriaid, sy’n cynnwys tariffau gostyngol oddi wrth ddarparwyr y Post Brenhinol a’r Asiantaeth Safonau Gyrru (DSA).

Deunydd post wedi’i bersonoli

Gyda data gwych yn ein meddiant, rydym yn ffynnu ar yr her o greu deunydd postio digidol, lliw llawn, sydd wedi’i bersonoli i gwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid. P’un ai’n llythyron sydd wedi’u personoli’n llawn, yn daflenni cludwyr, cardiau post, cardiau busnes, gyda gwaith graffig, delweddau a thestunau amrywiol, gallwn weithio’n agos gyda chi i greu’r ffordd orau o gyrraedd eich cynulleidfa darged.

Dosbarthu Deunydd Post

Mae Cambrian hefyd yn cynnig gwasanaeth polylapio arbenigol ar gyfer cylchgronau tanysgrifiad a chylchgronau masnachol i lu o gwsmeriaid gwahanol, o feintiau A6 i C4, gan gynnwys gosod taflenni hysbysu niferus ar, neu o fewn y cylchgrawn ei hun.