Swyddi Gwag

CAEL DYFYNBRIS

Rydym bob amser am glywed oddi wrth bobl dalentog sy’n teimlo y gallent gyfrannu at lwyddiant Cambrian.

Mae ein gweithwyr yn elwa o gynlluniau datblygu personol, llu o fuddiannau a chyflogau atyniadol. Ein ffocws yw arweinyddiaeth gadarn, gwaith tîm ac agwedd ragweithiol, sy’n ein galluogi i ddatblygu’r cwmni yn unol â chynllun busnes cadarn.

Mae’r cyflog ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi’n dibynnu ar sgiliau, profiad a chymwysterau. Mae’r holl swyddi parhaol yn cynnwys cynllun pensiwn y cwmni a chyfnod hael o wyliau gyda thâl, yn ogystal â nifer o fuddiannau eraill.

Mae Argraffwyr Cambrian am recriwtio staff profiadol ar gyfer y swyddi canlynol:

Dim swyddi gwag ar hyn o bryd.

Download our Job Description here »