Tabl Cyfrifo Pwysau

CAEL DYFYNBRIS

Defnyddiwch y tabl isod i amcangyfrif pwysau’ch cyhoeddiad, neu gyfanswm pwysau eich gwaith argraffu.

Dyfynnir pwysau papur fel gramau fesul metr sgwâr (gsm). Yn gyffredinol mae bwrdd clawr yn 200gsm neu ragor, ac mae pwysau papur testun yn amrywio o 50gsm (pleth-bapur) i 170gsm (papur trwm ar gyfer pamffledi o’r radd flaenaf).

Gellir amcangyfrif pwysau cyhoeddiad ar sail ei faint ar ôl tocio, nifer y tudalennau, a gsm y testun a’r cloriau. Bydd y tabl isod yn gwneud y swm cyfrifo.

Mae’r lled a’r uchder mewn milimedrau, ac ychwanegir 2% at bwysau’r eitem derfynol i ganiatáu am inc a glud (amcangyfrif yn unig i’w ffigwr hwn).

Mae’r ffigyrau sydd wedi’u rhagosod yn y tabl isod yn dangos enghraifft sy’n seiliedig ar gyhoeddiad A4, gyda 64 o dudalennau a chlawr, wedi’i argraffu ar bapur testun 90gsm gyda bwrdd clawr o 200gsm.

Please enter publication details for an approximate weight:

Height:    Width:    Pages:    gsm:    =   g

Height:    Width:    Pages:    gsm:    =   g

Height:    Width:    Pages:    gsm:    =   g

Height:    Width:    Pages:    gsm:    =   g

Item Weight:  g

Copies:    Total Weight:  Kg