Arbenigwyr Gwaith Argraffu
Lliw Graddfa Fach

CAEL DYFYNBRIS
GWASANAETH

Mae hyblygrwydd yn brif flaenoriaeth i’n cwsmeriaid. Byddwn yn ceisio cynnig yr ateb gorau gan wneud yn siŵr ein bod yn cwrdd â’ch anghenion bob amser.

ARLOESEDD

Ein nod yw ymateb i bob cais o fewn pedair awr, ond rydym yn cydnabod y bydd angen ateb ar unwaith arnoch weithiau.

ARBENIGEDD

Rydym bob amser wedi cael pobl dda yn ein tîm, felly gallwch fod yn siŵr y byddwch chi’n delio â staff gwybodus fydd yn rhoi sylw teilwng i’ch gwaith.

Cartref gwaith argraffu lliw graddfa fach

Mae Argraffwyr Cambrian yn fusnes teuluol a fu’n datblygu’n gyson ers 1860. Mae ein henw da’n seiliedig ar wasanaeth o safon a rhagoriaeth dechnegol. Yn sgil ein hymrwymiad i leihau’n heffaith ar yr amgylchedd fe’n cydnabyddir fel arweinwyr o fewn y farchnad.

Gydag etifeddiaeth sy’n ymestyn yn ôl at ddyddiau metel poeth, rydym erbyn hyn yn rhedeg y systemau cyn-argraffu ac argraffu diweddaraf, i gynnig gwasanaeth argraffu lliw heb ei ail. Mae hyn, ochr yn ochr â’n gwasanaeth gorffennu a phostio mewnol, yn golygu mai ni yw’r cwmni argraffu a ffafrir gan nifer o gyhoeddwyr cyfnodolion, llyfrau, cylchgronau, catalogau a chynnyrch masnachol amrywiol mwyaf blaenllaw’r byd.

Bydd Cambrian:

  • Bob amser yn canolbwyntio arnoch chi, y cwsmer ac yn ceisio rhagori ar eich disgwyliadau
  • Yn cynnig argraffu o ansawdd heb ei ail o fewn y sector am brisiau cystadleuol
  • Yn defnyddio offer gorffennu mewnol i gynnig amserau cyflenwi diguro
  • Yn cynnig gwasanaeth postio, dosbarthu a phersonoli hyblyg
  • Yn cynnal ein henw da byd-eang gyda golwg ar ecogyfeillgarwch a chyfrifoldeb corfforaethol cymdeithasol
  • Yn darparu gwasanaethau penigamp i’n cwsmeriaid, sy’n anelu at gael pethau’n iawn, ar amser, bob amser.